Σήμερα 1η Σεπτεμβρίου 2013 παρουσιάσθηκε η έκδοση του GeoGebra για Tablets.

Την οποία και μπορείτε να κατεβάσετε ελεύθερα από τον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://www.geogebra.org/cms/download

\"\"\"\"\"\"