Δημήτριος Ζαχαριάδης – επ. Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Ν. Λέσβου

http://blogs.sch.gr/dimzachari/

Μάθημα 1ο Διάμεσοι-κέντρο βάρους

 

 

ΜΑΘΗΜΑ 2ο Διχοτόμοι τριγώνου

 

 

ΜΑΘΗΜΑ 3ο Παραλληλόγραμμο

 

 

ΜΑΘΗΜΑ 4ο Συναρτήσεις

 

 

ΜΑΘΗΜΑ 5ο Συναρτήσεις

 

 

ΜΑΘΗΜΑ 6o  Δρομείς Κίνηση Εφαρμογές

 

 

ΜΑΘΗΜΑ 7o

 

 

ΜΑΘΗΜΑ 8o

 

 

ΜΑΘΗΜΑ 9o

 

 

ΜΑΘΗΜΑ 10o Κατασκευή Τετραγώνου

 

 

ΜΑΘΗΜΑ 11o Σχήματα Γεωμετρίας

 

 

ΜΑΘΗΜΑ 12o Σχήματα Γεωμετρίας

 

 

ΜΑΘΗΜΑ 13o Σχήματα Γεωμετρίας

 

 

ΜΑΘΗΜΑ 14o Έλεγχος της κίνησης με ένα πλήκτρο

 

 

ΜΑΘΗΜΑ 15o Μετασχηματισμός Μεταφορά

 

 

ΜΑΘΗΜΑ 16o

 

 

ΜΑΘΗΜΑ 17o

 

 

ΜΑΘΗΜΑ 18o

 

 

ΜΑΘΗΜΑ 19o

 

 

ΜΑΘΗΜΑ 20o

 

 

ΜΑΘΗΜΑ 21o

 

 

ΜΑΘΗΜΑ 22o

 

 

ΜΑΘΗΜΑ 23o

 

 

ΜΑΘΗΜΑ 24o

 

 

ΜΑΘΗΜΑ 25o

 

 

ΜΑΘΗΜΑ 26o

 

 

ΜΑΘΗΜΑ 27o

 

 

ΜΑΘΗΜΑ 28o