Τίτλος
Μετάφραση του «Εισαγωγή στο GeoGebra, για Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
Σεμινάριο: Το Geogebra για τεχνολόγους εκπαιδευτικούς
GeoGebra 20-20 Stem Challenge
Ερευνητικό και Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Στήριξης Εκπαιδευτικών ΠΕ-70 στη Μαθηματική Εκπαίδευση με τη χρήση του ψηφιακού εργαλείου GeoGebra