Το Ινστιτούτο Geogebra της Αθήνας, Ελλάδα συστάθηκε τον Σεπτέμβριο του 2012 από μία ομάδα καθηγητών της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) και από εκπαιδευτικούς της δημόσιας και της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Αποτελεί παράρτημα του Διεθνούς Ινστιτούτου GeoGebra.

Επιστημονική Επιτροπή

Νικόλαος Ματζάκος (Συντονιστής), Επ. Καθηγητής Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., nikmatz@geogebra.gr

Ευστάθιος Σιδερής, Καθηγητής Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., esideris@geogebra.gr

Δημήτρης Κεχράκος, Επ. Καθηγητής Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., dkechrakos@geogebra.gr

Χρυσοβαλάντης Σφυράκης, Επισκέπτης Καθηγητής Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., sfyrakis@geogebra.gr

Αφροδίτη Πανταζή, Σχολική Σύμβουλος Μαθηματικών, apantazi@geogebra.gr

Σπύρος Δουκάκης, Καθηγητής Μαθηματικών, sdoukakis@geogebra.gr

Προκόπης Κωστούλας, Καθηγητής Μαθηματικών, prkostoulas@geogebra.gr