Το Ινστιτούτο Geogebra της Αθήνας, Ελλάδα, συστάθηκε το Σεπτέμβριο του 2012. Αποτελεί παράρτημα του Διεθνούς Ινστιτούτου του Geogebra (International GeoGebra Institute-IGI) και έχει ως σκοπό να συνεισφέρει και να υποστηρίξει τους στόχους του.

Το IGI ιδρύθηκε στο τέλος του 2007, με σκοπό να υποστηρίξει την κοινότητα των χρηστών του λογισμικού GeoGebra.

Οι τέσσερις βασικοί στόχοι του IGI είναι:

 • η προσφορά κατάρτισης και υποστήριξης εκπαιδευτικών
 • η ανάπτυξη διδακτικού υλικού και λογισμικού
 • η διεξαγωγή ερευνών
 • η προβολή του λογισμικού σε οικονομικά ασθενέστερες κοινότητες.

Το IGI αποτελεί ένα ταχύτατα αναπτυσσόμενο δίκτυο μη κερδοσκοπικών οργανώσεων σε όλο τον κόσμο, το οποίο λειτουργεί ως ομπρέλα για τα κατά τόπους Ινστιτούτα GeoGebra (GI) που συστάθηκαν από καθηγητές και ερευνητές πανεπιστημίων και ιδρυμάτων κατάρτισης εκπαιδευτικών.

Τα τοπικά Ινστιτούτα GeoGebra συμφωνούν να ακολουθούν τους στόχους του IGI, αλλά η έμφαση της εργασίας τους εξαρτάται από τις τοπικές ανάγκες, τα ενδιαφέροντα τους, και τις προτεραιότητες που θέτουν. Υπάρχουν πάνω από 100 τοπικά Ινστιτούτα GeoGebra σε 64 χώρες.

Στα τοπικά Ινστιτούτα GeoGebra εκτός των ιδρυτικών μελών του, συμμετέχουν εκπαιδευτικοί, φοιτητές/τριες, προγραμματιστές λογισμικού και ερευνητές/τριες οι οποίοι εμπλέκονται σε δραστηριότητες και δράσεις όπως οι ακόλουθες:

 • Σχεδιασμό και διάθεση δωρεάν υλικού για την υποστήριξη της διδασκαλίας και την επαγγελματική ανάπτυξη
 • Δια ζώσης και εξ αποστάσεως (με τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών) σεμινάρια για εκπαιδευτικούς
 • Διοργάνωση διαγωνισμών για μαθητές/τριες και φοιτητές/τριες
 • Ηλεκτρονική υποστήριξη των χρηστών του GeoGebra
 • Ανάπτυξη λογισμικού για το GeoGebra
 • Μετάφραση εγγράφων για το GeoGebra
 • Ερευνητικά προγράμματα τα οποία σχετίζονται με το λογισμικό GeoGebra και το IGI
 • Παρουσιάσεις σε εθνικά και διεθνή συνέδρια
 • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά