Το GeoGebra είναι ένα Δυναμικό Λογισμικό Μαθηματικών (DMS) για τη διδασκαλία και μάθηση των μαθηματικών για όλες τις βαθμίδες τις εκπαίδευσης. Είναι τόσο εύκολο στη χρήση του όπως και ένα Λογισμικό Δυναμικής Γεωμετρίας (DGS), ενώ ταυτόχρονα  παρέχει τα βασικά χαρακτηριστικά των Συστημάτων Υπολογιστικής Άλγεβρας (CAS) με σκοπό να γεφυρώσει κάποια κενά μεταξύ γεωμετρίας, άλγεβρας και λογισμού. Το GeoGebra είναι λογισμικό ανοικτού κώδικα με άδεια GNU General Public και είναι ελεύθερα διαθέσιμο στο www.geogebra.org. Από εκεί, μπορείτε να το κατεβάσετε είτε για πολλαπλές πλατφόρμες είτε για εκκίνηση του λογισμικού απευθείας από το Internet.

To GeoGebra δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τους μαθητές να αποκτήσουν μια καλύτερη κατανόηση των μαθηματικών. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για ενεργή και προσανατολισμένη σε προβλήματα διδασκαλία, ενισχύοντας τον μαθηματικό πειραματισμό και την διερεύνηση  τόσο στην τάξη όσο και στο σπίτι.

Hohenwarter, M. & Preiner, J. (2007), Dynamic Mathematics with GeoGebra, The Journal of Online Mathematics and Its Applications, Volume 7