Το GeoGebra για Tablets

Σήμερα 1η Σεπτεμβρίου 2013 παρουσιάσθηκε η έκδοση του GeoGebra για Tablets. Την οποία και μπορείτε να κατεβάσετε ελεύθερα από τον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.geogebra.org/cms/download

GeoGebra Office App

With our new GeoGebra Office App, you can now easily include interactive GeoGebra worksheets in Microsoft Word. You can search GeoGebraTube and will get a nice preview image of the worksheet in your document after pressing the “insert” button. Just click the play button to open it in a popup window and enjoy GeoGebra’s full interactivity!

GeoGebra 4.4

Try our brand new GeoGebra 4.4 with: More powerful and faster CAS View Sign-in to GeoGebraTube to search / share materials Object Properties and Graphics View 2 now also available in our Web Application GeoGebraTube now supports Private & Shared materials as well as Public as well as HTML5 applets with multiple views New language: Latvian Please find all […]

Εφαρμογή Geogebra για Tablets με δυνατότητα 3D

We are pleased to announce that our fully fledged GeoGebra 5 with 3D View is now also available for Android tablets and iPads. We’ve got a little more work to do before we can launch in the Windows Store, but we will bring you that version soon too! We’re very excited about this update as you can […]

GeoGebra goes 3D

Phew! We’€™ve had to rewrite pretty much the whole of GeoGebra to achieve this, and we’€™ve had to do this while doing other cool things like HTML5 & the CAS View but finally we’€™re ready to release GeoGebra 5 with 3D. The 3D Superhero behind all this is of course Mathieu Blossier who has been coding and coordinating […]